LivetSomSenior har lavet en grafisk vejledning til de aktuelle regler for bevilling af hjælpemidler. Mange danskere har svært ved at fortolke den komplekse lovgivning, og vejledningen er derfor udarbejdet på en måde der gør det nemt for den almindelige borger at forstå reglerne og mulighederne.

Det er tit ældre eller personer med en funktionsnedsættelse der savner en let forståelig vejledning til hvordan ansøgningsprocessen foregår og information om hvilke hjælpemidler der kan søges om bevilling til. I vores vejledning herunder får du svar på alle de almindeligt forekommende spørgsmål ligesom du får henvisninger til de dele af lovgivningen der håndterer hele hjælpemiddelområdet.

I kan se vejledningen her:

livetsomsenior.dk/vejledning-i-bevilling-af-hjaelpemidler