Terkel Andersen, Præsident for EURORDIS, indledte konferencen med en anekdote fra sin flyvetur til Madrid, der hidrører os alle. Han havde siddet på flyet og talt med en matematik professor fra USA. Han fortalte at een af hans kollegear indirekte følte sig ansvarlig fra den berømte matematiker John Nash nyelige død. Han havde overtalt ham til at tage et andet fly end det han havde planlagt, og dermed indirekte fået ham til at køre med den taxichauffør, der efter alt for mange timer på arbejde andet med at køre galt.

John Nash var samtidigt een af pionererende indenfor at forstå hvordan tilsyneladende tilfældige begivenheder kan overraske os med deres konsekvenser.  På samme måde, har de fleste af EURORDIS medlemmer det. De fleste af os, er blevet overraskede over at have en sjælden, alvorlig sygdom.