Med henblik på tilrettelæggelse af fremtidige kurser vil vi meget gerne have din/jeres mening om det årskursus du/I netop har deltaget i.

Udfyld evalueringsskema