Guide: De gældende regler for handicapparkering. 

Handicap NYT hjælper dig med parkeringsregler.

Artikel fra 25. december 2022 som blev bragt i Handicap Nyt  

Ifølge tal fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice har 130.525 personer et blåt handicapparkeringskort. Kortet giver tilladelse til at parkere på handicapparkeringspladser. Disse pladser er afmærket med et kørestolssymbol. Derudover giver det lempelser i forhold til tidsbegrænsning og betaling.

For mange kan det dog være en jungle at finde rundt i reglerne omkring brug af kortet. Spørgsmålene kan være mange. Hvem må benytte kortet? Hvor og hvornår kan det bruges? Og hvordan er det nu med forskellen på offentlige og private parkeringsområder? 

Derfor har Handicap NYT lavet denne korte guide om reglerne for parkering, så du ikke kommer til at lave en overtrædelse ved en fejl. En overtrædelse kan være omkostningsfuld for dig selv, da afgiften er dobbelt så høj som afgiften på en almindelig parkeringsplads. Derudover kan det resultere i en manglende tillid til kortet, hvis nogen anvender det forkert. 

Hvem kan få handicapparkeringskort?

Kortet udstedes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice, og du er berettiget til et parkeringskort, hvis du opfylder en eller flere af følgende kriterier: 

1. Du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil efter servicelovens bestemmelser 

2. Du er blevet godkendt af et regionalt trafikselskab til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, fx Movias Handicapkørsel 

3. Du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse. I dette tilfælde skal du vedlægge en lægeerklæring. 

Kortet er personligt 

Handicapparkeringskortet er personligt. Det betyder, at kortet ikke tilhører et specifikt køretøj, men derimod en specifik person, som kan benytte kortet i forskellige køretøjer. 

Handicapparkeringskortet kan derfor kun benyttes, når den person, som det tilhører, er med i bilen. Det er ikke tilladt at anvende kortet, hvis ikke den tilhørende person er med. Der er dog en undtagelse, hvis det er i forbindelse med, at man skal hente eller bringe kortets ejermand. 

Kortet skal altid ligge synligt i forruden, og hele forsiden af kortet med serienummer og start- og udløbsdato skal kunne ses udefra. Kortet skal fornyes hvert 10. år. 

Globale, regionale og lokale regler 

Handicapparkeringskortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer, og det kan benyttes i hele EU. Derudover kan det benyttes i det meste af verden, men husk altid at undersøge de gældende regler, hvis du rejser til et land uden for EU. 

I Danmark gælder der ens grundregler for parkering i hele landet, men de enkelte kommuner har dog mulighed for at indføre lokale lempelser for anvendelse af handicapparkeringskortet, hvilket kan skabe en del forvirring. Du kan finde oplysninger om parkeringsreglerne i en given kommune på kommunens officielle hjemmeside. Det er ofte kommunens tekniske forvaltning – som regel kaldet Vej og Park, som håndterer den 

enkelte kommunes regler for parkering. Her kan man også være heldig at finde en oversigt over handicapparkeringspladser i kommunen. 

I praksis er det gratis at parkere på kommunalvej i alle kommuner, men det anbefales, at du kontakter kommunen for at sikre dig dette. Generelt bør du altid sætte dig ind i de gældende regler for det sted, hvor du vil parkere. 

Forskel på offentlig og privat 

Der gælder forskellige regler for parkering på offentlige og private områder. Et privat område kan fx være et indkøbscenter, hvor et privat parkeringsselskab kontrollerer. Du skal være opmærksom på, at kontrollen af parkering på offentlige steder som fx hospitaler kan være udliciteret til private parkeringsselskaber, og dermed kan være omfattet af reglerne for parkering på private områder. Kig derfor altid på skiltningen. 

Hvis skiltene på parkeringsområdet er blå med hvid skrift, er der tale om et offentligt parkeringsområde, mens sorte skilte med hvid skrift signalerer, at du befinder dig på et privat område. 

På offentlige områder gælder følgende: 

– Du må parkere op til 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt. Du må ikke overtræde standsningsforbud. 

– Du må parkere op til 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering af tilladt. 

– Du må parkere tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt – medmindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Så skal denne følges, og p-skiven indstilles. 

– Du må parkere tidsubegrænset på steder med billetautomat, hvis du ved ankomst betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort. 

– Hvis der ikke er handicapparkeringsplads, eller de ikke er ledige, gælder de samme regler, selvom du parkerer på en almindelig parkeringsplads. 

På private områder gælder følgende: 

– Du skal altid være opmærksom på de generelle bestemmelser, der kan være for området. Det vil fremgå af skiltningen. På de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre. Det kan derfor sagtens være, at du skal indstille p-skiven eller trække en parkeringsbillet, selvom du holder på en handicapparkeringsplads. 

– Hvis der ikke er en handicapparkeringsplads på området, eller pladsen er optaget, skal du overholde de generelle regler, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads. 

– Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du kontakte det administrerende parkeringsselskab. Det vil fremgå af skiltningen, hvilket privat parkeringsselskab, der administrerer parkeringsområdet. 

Egen parkeringsplads 

Du kan søge om at få din egen handicapparkeringsplads – enten ved din bopæl eller din arbejdsplads. Hvis parkeringspladsen skal etableres på en offentlig vej, skal du kontakte din kommune. Hvis den skal etableres på en privat vej, skal du kontakte ejeren af vejen. 

Det betyder også, at en handicapparkeringsplads godt kan være reserveret til et specifikt køretøj. Dette vil fremgå af skiltningen med afmærkning af pladsens tilhørende bils registreringsnummer. I så fald kan du ikke 

benytte denne parkeringsplads, medmindre den kun er reserveret i et afgrænset tidsrum, og du vil benytte pladsen uden for dette tidsrum. 

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om parkeringskortet på Danske Handicaporganisationernes hjemmeside: https://handicap.dk/brugerservice/kontakt-brugerservice/parkeringskort/alt-om-handicapparkering-regler-pladser. Du kan også kontakte Danske Handicaporganisationers Brugerservice på tlf. nr.: 36 75 17 93 alle hverdage kl. 10.00-12.00. 

Kilde: Danske Handicaporganisationers Brugerservice og FDM