Sjældne Diagnoser Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis og fortroligt tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom.

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis rådgivningstilbud til borgere, der er berørt af sjælden sygdom – patienter så vel som pårørende. Uanset om diagnosen er ny eller om sygdommen har været en del af livet i mange år, sidder der rådgivere klar til at lytte, vejlede og støtte. Rådgiverne er professionelle og frivillige, der har stor erfaring med at vejlede patienter og pårørende om at leve med sjælden sygdom og handicap.

Helpline kan:

  • Lede efter andre med samme diagnose og skabe kontakt
  • Finde information om sygdommen og erfaringer med at leve med den
  • Hjælpe med at finde rundt i ”systemerne”
  • Bidrage til at skabe overblik
  • Være med til at finde handlemuligheder

Helpline kan ikke:

  • Stille diagnoser
  • Bevillige ydelser eller hjælpemidler
  • Behandle konkrete sager i forhold til kommunen eller regionen

Sjældne Diagnoser anbefaler, at man først taler med sin egen forening, hvis man har én. Men alle kan henvende sig til Helpline.

Rådgiverne på Helpline sidder klar ved telefonerne på

Tlf.: 33 14 00 10 hvor du skal tast 1.

Åbningstider

Mandag: 10-14

Tirsdag: 12-18

Torsdag: 10-14

Læs mere på sjaeldnediagnoser.dk/helpline