Priserne for at sekvensere et menneskelig genom bliver ved med at falde. Det første menneskelig genom koster DKK 16mia at sekvensere. Nu koster samme arbejde DKK12,000.

Samtidigt har flere hospitaler nu deres egne maskiner til sekvensering, hvilket både reducerer omkostninger til sekvensering samt tiden det tager, fra men sender det genetiske materiale ind, til man får svar. Det må forventes, at det vil få indflydelse på områder som diagnostisering og viden omkring sjældne sygdomme. Samtidigt, vil adgangen til mere information omkring flere patienters genom, give forskere bedre adgang til data omkring det menneskelig genom. Dette vil over tid betyde mere viden omkring de sygdomsskabende gener og deres betydning, og dermed få indflydelse på udviklingen af ny medin samt nye behandlingsmetoder.

Læse mere her: https://www.genome.gov/sequencingcosts/