Kære medlemmer!

Endnu et år er ved at være gået. Et år hvor vi heldigvis har kunnet konstatere at vores økonomi stort set er genoprettet og vi forventer også et lille overskud for 2017, så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Vores medlemsblad Bindeleddet udkom kun i papirversion én gang og to gange elektronisk. Det er en model vi indtil videre fortsætter af hensyn til vores økonomi.

I det forgangne år har vi afholdt to velkomstmøder, to regionsmøder og et årskursus. Til vores store glæde har vi kunnet konstatere en stor interesse for alle arrangementer med stor medlemsdeltagelse.

Regionsmøderne kunne ikke have været afholdt uden den velvilje vi mødte hos Ortos, der velvilligt har stillet lokaler samt forplejning til rådighed. Dette betyder at vi kan gennemføre møderne for meget beskedne omkostninger. Stor tak til Ortos!

Der var over 30 deltagere til begge møder, et i Rødovre og et i Århus. Dette store fremmøde kan vi kun betegne som en stor succes. Spørgelysten og interessen var stor, så det var en fornøjelse at deltage.

Som det er bekendt så afholder vi vores årskursus 2018 på Feriecenter Slettestrand 20 – 22. april 2018. Grunden til at vi atter vælger Feriecenter Slettestrand ligger i vores økonomi samt hvad vi får for pengene. De tilbud vi fik fra andre sider var på ingen måde konkurrencedygtige.

Reserver allerede nu datoerne. Vi er i gang med at lægge et super program og som I kan glæde Jer til.

I Det forgangne år har vi oplevet en stor tilgang af nye medlemmer. Et stort velkommen til Jer. Vi håber at I får gavn og glæde af Jeres medlemskab af foreningen.

Til sidst vil jeg, på vegne af bestyrelsen, ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et rigtigt godt nytår. Vi ser frem til at møde Jer i det nye år.

På bestyrelsens vegne.
Per Smith Skramsø
Formand.