Kære medlemmer

Endnu et år er ved at være gået. Et år hvor vi nu kan se tilbage på både velkomstkurser, regionsmøder, årskursus og en familieweekend. Alle med stor deltagelse og godt humør, hvilket naturligvis er med til at motivationen hos bestyrelsen er stor, så tak for Jeres engagement.

Vores medlemsblad Bindeleddet udkom i 2018 kun i papirversion én gang og to gange elektronisk. Det er en model vi stadig fortsætter med, af hensyn til vores økonomi.

Regionsmøderne kunne ikke have været afholdt uden den velvilje vi mødte hos Sahva, der velvilligt har stillet lokaler samt forplejning til rådighed. Dette betyder at vi kan gennemføre møderne for meget beskedne omkostninger. Stor tak til Sahva!

Der var mange deltagere til møder, et i Rødovre og et i Kolding. Dette store fremmøde kan vi kun betegne som en stor succes, som vi tænker at fortsætte. Spørgelysten og interessen var stor, så det var en fornøjelse at deltage.

Som det er bekendt, så afholder vi atter vores årskursus og generalforsamling 2019 på Feriecenter Slettestrand 10.-12. maj 2019. Grunden til at vi atter vælger Feriecenter Slettestrand ligger i vores økonomi samt i, hvad vi får for pengene samt de tilbagemeldinger vi får fra Jer. De tilbud vi fik fra andre aktører, var på ingen måde konkurrencedygtige.

Reserver allerede nu datoerne. Vi er i gang med at lægge et super program og som I kan glæde Jer til.

I det forgangne år har vi igen oplevet en stor tilgang af nye medlemmer. Et stort velkommen til Jer. Vi håber at I får gavn og glæde af Jeres medlemskab af foreningen.

Til sidst vil jeg, på vegne af bestyrelsen, ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et rigtigt godt nytår. Vi ser frem til at møde Jer i det nye år.

På bestyrelsens vegne.
Per Smith Skramsø
Formand.