Har du varig nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom, og har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, er der ifgl. ligningsloven mulighed for at fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift.

Du kan læse mere i Ligningsloven her.