D. 23 Januar blev der holdt EUROPLAN konference om den Nationale Strategi for Sjældne Diagnoser.

Læs mere på sjaeldnediagnoser.dk/national-strategi