Tina Rasmussen har af helbredsmæssige årsager måttet frasige sig posten som kasserer i foreningen. Tina fortsætter i bestyrelsen som suppleant. Henrik Dick-Nielsen er konstitueret som kasserer frem til den kommende generalforsamling, hvor vi gerne skulle have fundet en ny kasserer. På den ledige post i bestyrelsen, er Inge-Marie Måløe indtrådt og sidder frem til generalforsamlingen.

Skulle der sidde et enkelt medlem der endnu ikke har givet et gavebrev på 200,- kr. (som er fradragsberettiget og en forudsætning for at vi kan søge de offentlige puljemidler. DERFOR er de så vigtige. Vi skal kunne dokumentere 100 stk. om året). Se mere andetsteds her på hjemmesiden.

Al kontakt til foreningen varetages af formanden, enten på mail eller på foreningens telefon 78 79 93 93.

God jul og et rigtigt godt nytår ønskes alle.

Per Smith Skramsø,
Formand