Ordinær Generalforsamling 01.05.2016

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget
 4. Indkomne forslag – skal være foreningen i hænde, skriftligt, senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent for 2017 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent,
 6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. JF. §7 stk. 4 og 5 der skal vælges:
  Formand: Per Smith Skramsø er på valg (modtager genvalg)
  Kasserer (grundet Tina Rasmussens afgang før tid, for 1 år)
  Bestyrelsen foreslår Henrik Dick-Nielsen for eet år.
  2 bestyrelsesmedlemmer
  Jonna Dalegaard og Jacob Heyde Rasmussen, er på valg.
  Begge modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter
  Der ønskes valgt 2 – 3 suppleanter.
 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg.
 9. Eventuelt

Vel mødt

Tid

Søndag den 1. maj 2016
Kl. 09.30 – 11.45.

Sted

Brogården, Abelonelundvej 40
5500 Middelfart.

Brogården Kursuscenter, Middelfart

Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart