Ordinær generalforsamling 19. maj 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget
 4. Indkomne forslag – skal være foreningen i hænde, skriftligt, senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent for 2017 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsen foreslår  Henrik Dick-Nielsen for to år som kasserer.
  Ét bestyrelsesmedlem. Inge-Marie Måløe, er på valg. Modtager ikke genvalg.
 7. Valg af suppleanter. Der ønskes valgt 3 suppleanter.
  Anita Dick Nielsen, Annemette Lougart og Kristina Harbo Højfeldt er på valg. Alle modtager genvalg.
 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af både ekstern og intern revisor.
 9. Eventuelt.

Tid

Fredag d. 19.maj 2017 Kl. 19.30

Sted

Feriecenter Slettestrand
Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev

Feriecenter Slettestrand

Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart