Programmet er endnu ikke fastlagt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Program

…. er på vej

Tid

Den 11. oktober 2018

Sted

København
Nærmere info følger