Information angående service på lift til alle med handicapbil. Der er truffet ny afgørelse i Ankestyrelsen angående service på lift på handicapbiler. Læs den her…