Sjældne Diagnoser har fået DKK800.000 til et projekt: Sjældne Navigatorer, der skal være med til at hjælpe 15 til 25 familier med sjældne diagnoser.
Navigatoren skal hjælpe familien eller patienten med at hjælpe dem selv. Projektet løber i perioden Februar 2015 til December 2017.

Se mere Sjældne Diagnosers hjemmeside