Personer med Ehlers-Danlos syndrom har erfaring for, at de reagerer forskelligt på lokalbedøvelse i forbindelse med tandbehandling. Den manglende eller nedsatte virkning af lokalbedøvelsen betyder, at smertefri tandbehandling ikke kan gennemføres. Dette kan have store personlige og økonomisk omkostninger for personer med Ehlers-Danlos syndrom, idet smertefri tandbehandling vil kræve fuldbedøvelse og eventuel indlæggelse på sygehus.

Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har igennem en årrække foretaget kirurgisk fjernelse af visdomstænder på personer med Ehlers-Danlos syndrom i lokalbedøvelse. Det er vores erfaring, at det er muligt at opnå smertefri tandbehandling, ved at anvende tilstrækkelig mængde lokalbedøvelse, brug af beroligende medicin før det kirurgiske indgreb samt opdele behandlingen successivt, idet virkningen af lokalbedøvelsen sandsynligvis forsvinder hurtigere i bindevævet hos personer med Ehlers-Danlos syndrom.

For at opnå en større vidensopsamling, om virkningen af lokalbedøvelse hos personer med Ehlers-Danlos syndrom vil Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital tilbyde 20 personer med Ehlers-Danlos syndrom gratis fjernelse af visdomstænder/beskadigede kindtænder i lokalbedøvelse.

Personer med Ehlers-Danlos syndrom, som kunne være interesseret i ovenstående, bedes kontakte undertegnede og vil herefter blive indkaldt til en forundersøgelse incl. oversigtsrøntgen med en efterfølgende behandlingstid. Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har desværre ikke mulighed for, at tilbyde normal tandbehandling i form af tandrensning og fyldningsterapi, hvorfor det kun er personer, der skal have foretaget fjernelse af visdomstænder/beskadigede kindtænder som kan deltage.

Med venlig hilsen

Thomas Jensen
Forskning- og uddannelsesansvarlig overtandlæge
Postgraduat klinisk lektor, ph.d.
Kæbekirurgisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Tlf.: 97662798
E-mail.: thomas.jensen@rn.dk

Lars Nygaard Madsen
Tandlæge
Kæbekirurgisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Tlf.: 97662807
E-mail.: lnm@rn.dk