Som forening skal vi hvert år indsamle mindst 100 gavebeviser for at blive på listen over godkendte, almennyttige foreninger.

SKAT´s vilkår for almennyttigt velgørende arbejde betyder, at vi skal godkendes efter reglerne i Ligningslovens §8A. Vi skal bl.a. dokumentere, at en bred kreds af privatpersoner/firmaer hvert år støtter vores forening med minimum kr. 200,00.

Gavebeviserne er fradragsberettigede og foreningen sørger for indberetningen til Skat.

Gavebeviserne sikrer at vi kan få tilskud fra forskellige offentlige puljer, som er altafgørende for at vi kan afholde arrangementer/kurser for vores medlemmer.

Udfyld et gavebevis og støt allerede i dag

TAK FOR STØTTEN