I Ehlers-Danlos Foreningen har vi brug for din støtte også økonomisk. Vi er en lille foreningen, men vi har et højt ambitionsniveau. Det kræver økonomiske midler. Dem får vi delvist ved at søge tilskud fra Tipsmidlerne, Fonde og Legater og sponsorer, men derfor har vi alligevel brug for din støtte.

Klik her for at støtte

Som patientforening er vi momsfritaget og kan modtage arv uden at betale arveafgift, men det kræver, at man er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 stk. A. For at blive det, skal man hvert år modtage minimum 100 gavebreve af minimum 200 kr. Og det skal vel at mærke være gavebreve fra 100 forskellige personer.

For det andet skal foreningen bruge penge til at fungere og hverken medlemskontingent eller deltagerbetalingen på vores kurser dækker foreningens udgifter. Derfor søger vi som sagt tilskud fra bla. Tipsmidlerne. Et af kriterierne for at modtage dette tilskud er, at vi også selv søger midler aktivt og det kan vi fx dokumentere via gavebreve og gavebeviser.

Hvad bruger vi pengene til?

Pengene går til foreningens kurser og andre arrangementer rundt om i landet til glæde for vores medlemmer og vi vil gerne lave mere. Vi har adskillige nye tiltag undervejs og det koster jo alt sammen.