Et program, der giver et godt indblik af, de komplekse udfordringer man kan stå med som både politiker, patientforening, læger, patient og pårørende.

‘…En sjælden sygdom er ikke afgrænset af organ, alder ikke speciale.’ – overlæge og prof. for CSS i Skejby John Østergaard.

‘….Vi kommer ikke og beder om, at de sjældne skal behandles bedre, men vi ved bare af erfaring, og det kan man også læse i (den nationale) strategi…hvis sjældne skal have samme vilkår, bliver man nødt til at gøre en extra indsats’. – Formand for Sjældne Diagnoser Birthe Byskov Holm

Se programmet på tv2ol.dk