Kvaliteten kan øges, når behandlinger, der er sjældne og komplekse, samles få steder, men der er samtidig behov for at have fokus på høj kvalitet i varetagelsen. Det er en af konklusionerne fra et litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået gennemført af princippet ’øvelse gør mester’, som ligger til grund for samlingen af komplekse og sjældne sygdomsområder og behandlinger i Danmark gennem specialeplanen

Læs hele artiklen på sst.dk/da/nyheder/2018/undersoegelse-af-samlingen-af-specialiserede-og-komplekse-hospitalsfunktioner