Gavebeviser

I Ehlers-Danlos Foreningen har vi brug for din støtte også økonomisk.

Foreningen skal hvert år indsamle 100 stk. gavebeviser af mindst kr. 200,00 pr. stk. på 100 forskellige cpr.nr./CVR.NR for at være godkendt efter ligningslovens §8a.

Og hvad betyder det så?

  • Du kan opnå fradrag for din gave til foreningen. Dog kan du højst få fradrag for kr. 17.700,00 (2023)
  • Foreningen har mulighed for at søge om momskompensation. 
  • Foreningen er med sin §8a godkendelse berettiget til at søge om driftsmidler. 
  • Foreningen er fritaget for at betale arveafgift, hvis du som medlem betænker foreningen i dit testamente.
  • Din støtte giver os mulighed for at gøre foreningen endnu bedre for medlemmerne.

(bemærk at du kan indgå en aftale med foreningen om at opdele din indbetaling af et gavebevis, f.eks. 4 x kr.50,00, beløb er modtaget i samme kalenderår)

For at opnå fradrag for dit gavebevis, så skal du oplyse dit cpr. nummer eller cvr. nummer. Foreningen indberetter dit gavebevis til Skat. (du kan ikke selv indberette det) 

Sådan gør du:

  1. Udfyld og indsend den nedenstående formular
  2. Overfør gaven til bank konto 3264-16176850 eller MobilePay nummer: 51594, husk at påføre navn og CPR eller CVR nummer af hensyn til dit skattefradrag
  3. Er du medlem af foreningen, kan du også indberette dit gavebevis på vores Medlemsportal: https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=7312&side=22

Du modtager en bekræftelse med det samme. Har du spørgsmål til gavebeviser, er du velkommen til at kontakte vores kasserer.